Länkar

Måleriföretagen i Sverige: www.maleriforetagen.se

Sveriges Färg och Lim Företagare: www.sveff.se

Boverket: www.boverket.se

Vattenskadecentrum: http://www.vattenskadecentrum.se