Auktorisation

Med Måleribranschens regler för vapen 2013 införlivas krav på entreprenörer / måleriföretag som utför godkännande vapenmoment ska vara auktoriserade och mål att utföra det praktiska arbetet ska var behöriga, dvs inneha våtrumskörkort. Redan före 2013 hade MVK krav på att bara godkänna systemet ska skriva vid målning av våtrum och dessa krav kvarstår.

Ansvarig ledning

Inom företaget ska det bli minst en person med ansvarsbefattning, som har dokumentad kompetens och erfarenhet av arbete med våtrumsmålning. Denna person ska ha gjort av MVK arrangerad utbildning för arbetsledare samt kurser beteende våtrumsmålning. Se fliken Arbetsledarutbildning för våtrum

Behöriga våtrumsmålare

Företagets anställda som arbetar med våtrumsmålning ska ha genomgått utbildning i våtrumsmålning, enligt MVK: s utbildningsprogram, med godkännande resultat. Utbildningen sköts av företagen som levererar våtrumsfärg. 

Godkänd utbildning ska kunna styrkas med ett personligt utbildningsbevis (sk körkort). Detta skriv även händelse inhyrd personligt. Körkortet är bara giltigt vid arbete i ett MVK-auktoriserat företag. Giltighetstiden för körkortet är 10 år från utfärdandedatum.

Krav på användning av godkänt målningssystem

Det målningssystem som ska ska vara godkänt av MVK. Se fliken Godkända system för en lista över MVK godkännande våtrumssystem! Leverantörens utförandeanvisningar ska segas av målaren / entreprenören.

Egenkontroll

Det auktoriserade företaget ska se till att målaren utför egenkontroll efter varje ögonblick i våtrumsmålningen. För att styrka att detta gjorts ska en egenkontrollblankett fyllas i det som utförde målningsarbetet.

För detta ändamål har MVK tagit fram två blanketter; ”Egenkontroll våtrumsarbete för enstaka uppdrag” och ”Egenkontroll våtrumsarbete för större entreprenader”. Blanketterna finner du under fliken Dokument.

Det går också bra att använda andra blanketter under förutsättning att samtliga kontrollpunkter i MVK: s blankett finns med.

Efter avslutat arbete ska egenkontrollblanketten överlämnas till beställaren. Egenkontrollblanketten ska bevaras tillsammans med ett annat projektdokumentation.

Godkännande och kontroll

Godkännande av företag och våtrumsmålare gör MVK. MVK har rätt att göra stickprovskontroller för att säkerställa att våtrumsmålning utförs enligt kravet som ställs på auktoriserade företagen. Ett företag som jag har någon del inte gillar kraven, med överträdelser som inte kan anses ringa, från från en befintlig auktorisering.