Aktuella utbildningar

Arbetsledarutbildning för våtrumsmålning - 1 dag

MVK arrangerar endagskurser för arbetsledare i företag som vill ansöka om MVK auktorisation. Utbildningen är en heldag program för dagen hittar du här. Vill du anmäla dig efter att sista anmälningsdag har gått ut så maila kerstin.sedendahl@ktf.se

Höstens Arbetsledarutbildningar 2019:

  • Arbetsledarutbildning i Malmö den 24:e september Sista anmälningsdag den 16:e september. Anmälan gör du här:

  • Arbetsledarutbildning i Stockholm den 20:e november. Sista anmälningsdag är den 11:e november. Anmälan gör du här:

Är du intresserad av att vi anordnar Arbetsledarutbildning i Göteborg?
Vid tillräckligt stort intresse så anordnar vi kurser även på dess orter. Anmäl ditt
intresse här:

MVK-Måleribranschens Våtrums Kontroll administreras sedan 1 januari 2010 av SVEFF (Sveriges Färg och Lim Företagare).

MVK:s beslutande nämnd har idag följande sammansättning:

Kerstin Sedendahl (ordförande) Stefan Eriksson, Akzo Nobel Decorative Coatings, Leif Edenborg, Tikkurila Sverige AB Niclas Johannesson, Caparol AB Lars Müllerström, Teknos AB Joachim Lerjerud, Flügger AB Karin Matttsson, Jotun AB, Jonas Lindberg, Måleriföretagen i Sverige och Olof Holmer, SVEFF.

MVK-nämnden sammanträder 2-4 gånger per år.