Aktuella utbildningar

Arbetsledarutbildning för våtrumsmålning - 1 dag

MVK arrangerar endagskurser för arbetsledare i företag som vill ansöka om MVK auktorisation. Program för dagen hittar du här.

Under våren 2019 planeras följande kurser:

  • 21 mars Stockholm. Anmälan gör du här

Är du intresserad av att vi anordnar Arbetsledarutbildning i Malmö eller Göteborg?
Vid tillräckligt stort intresse så anordnar vi kurser även på dess orter. Anmäl ditt
intresse här:

MVK-Måleribranschens Våtrums Kontroll administreras sedan 1 januari 2010 av SVEFF (Sveriges Färg och Lim Företagare).

MVK:s beslutande nämnd har idag följande sammansättning:

Kerstin Sedendahl (ordförande) Stefan Eriksson, Akzo Nobel Decorative Coatings, Leif Edenborg, Tikkurila Sverige AB Niclas Johannesson, Caparol AB Lars Müllerström, Teknos AB Joachim Lerjerud, Flügger AB Karin Matttsson, Jotun AB, Jonas Lindberg, Måleriföretagen i Sverige och Olof Holmer, SVEFF.

MVK-nämnden sammanträder 2-4 gånger per år.