Medlemmar

MVK är sammansatt av följande organisationer:

Sveriges färgfabrikanters förening (SVEFF) Målariföretagen i Sverige