medlemmar

MVK är sammansatt av följande organisationer:

Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF)

Målariföretagen i Sverige