Medlemmar

MVK är sammansatt av följande organisationer:

Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF) Målariföretagen i Sverige