Länkar

Måleriföretagen i Sverige: www.maleriforetagen.se

Sveriges Färgfabrikanters Förening: www.sveff.se

Boverket: www.boverket.se