Kontakt

Måleribranschens våtrumskontroll c/o Sveff Box 5501 114 85 Stockholm

kerstin.sedendahl@ktf.se tel: 070-6375707

Övriga kontaktuppgifter MVK