Aktuella utbildningar

Arbetsledarutbildning för våtrumsmålning - 1 dag

MVK arrangerar endagskurser för arbetsledare i företag som vill ansöka om MVK auktorisation. Program för dagen hittar du här.

Under hösten 2018 planeras följande kurser:

  • 18 oktober Stockholm.Anmälan gör du här

  • 6 november i Malmö. Anmälan gör du här

MVK-Måleribranschens Våtrums Kontroll administreras sedan 1 januari 2010 av SVEFF (Sveriges Färg och Lim Fabrikanter).

MVK:s beslutande nämnd har idag följande sammansättning:

Kerstin Sedendahl (ordförande) Stefan Eriksson, Akzo Nobel Decorative Coatings, Leif Edenborg, Tikkurila Sverige AB Niclas Johannesson, Caparol AB Lars Müllerström, Teknos AB Joachim Lerjerud, Flügger AB Karin Matttsson, Jotun AB, Jonas Lindberg, Måleriföretagarna i Sverige och Olof Holmer, SVEFF.

MVK-nämnden sammanträder 2-4 gånger per år.